Specjalizacje

KANCELARIA ADWOKACKA OFERUJE KOMPLEKSOWE USŁUGI ZWIĄZANE Z:

PRAWEM KARNYM

reprezentacja w postępowaniach karnych, karnoskarbowych oraz w sprawach o wykroczenia. Występuję również w imieniu

pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych, jak również osób zawiadamiających o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Świadczę pomoc prawną osobom skazanym na etapie postępowania karnego wykonawczego.

PRAWEM CYWILNYM

z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego; prowadzę sprawy o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, dotyczące nieruchomości,

zasiedzenia, opłaty za użytkowanie wieczyste, odszkodowania, zadośćuczynienia, roszczenia wynikające z umów jak i z zakresu prawa spadkowego, m.in. przyjęcie lub odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek i inne.

PRAWEM GOSPODARCZYM

doradztwo prawne w sprawach gospodarczych, w zakresie dopasowanym do potrzeb klienta, m. in. przygotowywanie umów,

dochodzenie roszczeń, leasing, najem, dzierżawa a także zakładanie, przekształcanie oraz likwidacja spółek.

PRAWEM BUDOWLANYM

pomoc prawna osobom fizycznym oraz prawnym w sprawach sądowych dotyczących realizacji lub niewłaściwego wykonania

procesów budowlanych i sporządzanie umów o roboty budowalne.

PRAWEM RODZINNYM

prowadzenie spraw rozwodowych, podziałów majątków oraz spraw związanych z alimentami, władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi.

POMOCĄ FRANKOWICZOM

pomoc prawna osobom fizycznym oraz prawnym, które zaciągnęły kredyty frankowe i z tego tytułu zostały poszkodowane znacznym

wzrostem zadłużenia. Po przeprowadzonej analizie umowy kredytowej oszacuję, czy istnieją w niej klauzule niedozwolone oraz jakie są dalsze kroki procesowe.

OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

wsparcie w zakresie szeroko rozumianej ochrony danych osobowych, w tym: przeprowadzanie audytów ochrony danych,

przygotowanie oraz kompletowanie dokumentacji wymaganej na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

PRAWEM SPORTOWYM

doradztwo prawne zawodnikom, agentom, klubom sportowym oraz doradztwo prawne dla e-sport.

PRAWEM ADMINISTRACYJNYM

wsparcie w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego.

Klientom mojej Kancelarii oferuję pomoc prawną w zakresie szeregu gałęzi i dziedzin prawa. Z jednej strony opierając się na wysokim stopniu wyspecjalizowania i szczegółowej wiedzy, a z drugiej strony na szerokim doświadczeniu, co pomaga uzyskać kompleksową analizę konkretnej sytuacji.

Najwyższa jakość usług prawniczych osiągana jest dzięki bardzo dobrze zorganizowanej pracy na linii Klient – adwokat, na którą składają się jasne zasady współpracy, wynagrodzenia, komunikacji, a przede wszystkim zaufanie u podstaw którego leży tajemnica adwokacka.

Moim głównym celem jest dostarczanie klientom optymalnych rozwiązań, które zapewnią im niezbędne bezpieczeństwo i pozwolą odnieść sukces.

podpis adwokata

Szymon Pierzynka

O mnie

Jestem Adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu; Absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskałem również uprawnienia Mediatora.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem od 2011 r. współpracując z kancelariami adwokackimi, komorniczymi oraz podatkowymi we Wrocławiu, co pozwoliło mi na zdobycie wiedzy nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej. Specjalizuje się w prawie karnym, karnoskarbowym, cywilnym i gospodarczym. Na przestrzeni lat wielokrotnie reprezentowałem klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.

Pomoc prawną świadczę również w języku angielskim.

Formularz kontaktowy

Zapraszam do kontaktu chętnie odpowiem na pytania.

Looks good!
Looks good!
Looks good!

Plik

Proszę o wyrażenie zgody.
Adwokatura Polska logo